Privacy verklaring

Privacyverklaring

0.
Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar ze opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01.
Sajovi BV

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Sajovi BV . Sajovi BV  is importeur en groothandel van allerlei geur artikelen voor in huis. Denk hierbij aan geurkaarsen, geur sachets, reed diffusers en Fragrance Lamps. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Sajovi BV verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom je gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Sajovi BV, neem dan gerust contact op!


consument@sajovi.nl | Apolloweg 198 | 8239 DB| Lelystad
Btw. Nr. 812522059B01 | KVK Nr. 60379006

02.
Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Sajovi BV. Deze worden hieronder toegelicht.


01. Het versturen van nieuwsbrieven
Sajovi BV stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Sajovi BV. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Sajovi BV via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

03. Analytics
De website van Sajovi BV verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.


03.
Ontvangers

De gegevens die Sajovi BV ontvangt en verwerkt, worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. E-mail opslag
De e-mails van en naar Sajovi BV worden opgeslagen in Google mail.

03. Gegevens opslag
Als je een account maakt op de website worden deze gegevens opgeslagen in een database. De website en database worden gehost bij TransIP.

04. Betalingen
Als je betaalt via een van de websites van Sajovi BV dan gaat dat via Buckaroo.
Zie https://buckaroo.nl/privacyverklaring/ voor hun privacy statement.


04.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Sajovi BV, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar consument@sajovi.nl.

02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Sajovi BV via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

05.
Beveiliging

Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Sajovi BV of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Sajovi BV. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Sajovi BV privé is.

Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Daarnaast is het domein van Sajovi BV ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

 

06.
Jouw rechten

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Sajovi BV vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Sajovi BV. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Sajovi BV. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

03. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Sajovi BV vastgelegd zijn?
Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Sajovi BV niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Sajovi BV jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@sajovi.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, IDbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 
07.
Plichten

Sajovi BV verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Sajovi BV via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Sajovi BV de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Sajovi BV met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Sajovi BV behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Sajovi BV dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Sajovi BV te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen?
Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

consument@sajovi.nl | Apolloweg 198 | 8239 DB| Lelystad
Btw. Nr. 812522059B01 | KVK Nr. 60379006

 4allseasons wordt aangeboden door Sajovi B.V.
K.v.K Lelystad nr: 60379006 - Copyright 2023